Приютът за бездомни хора на улица „Тракия“, който предоставя общински социални услуги и се стопанисва от католическата организация „Каритас“, да бъде преобразуван в Център за временно настаняване. Това предлага в докладна записка до общинския съвет кметът Пенчо Милков. 
В момента до 60 души могат да получат там подслон в продължение на три месеца, като условието е да остават там от 17 ч до 10 ч на следващия ден. 
Статутът на център за временно настаняване ще позволи хората без дом да получават не само покрив за през нощта, но да остават и през останалото време, което от три месеца ще се удължи на половин година. Освен това центърът ще съдейства за различни обучителни курсове и за намиране на работа на хората, които са потърсили тази услуга.