144 милиона лева са изплатени от Здравната каса за прегледи и лечение на здравноосигурените пациенти през 2019 година, съобщи директорът Калоян Копчев. Сумата надхвърля с близо 6 милиона лева бюджета на община Русе.
Разходите за лекарства са 46 милиона, на болниците са преведени 72 милиона, а джипитата и специалистите са получили съответно 7.5 и 8.5 милиона лева. На стоматолозите са платени 4.5 милиона лева, а за изследвания са изхарчени 3 милиона.  

56-те служители на касата са извършили внушителните 878 проверки в извънболничната помощ, на джипита, специалисти, стоматолози, болнични заведения и групови практики, при които са открити още по-внушителните 1233 нарушения. За тези констатации са издадени 325 заповеди за глоби в размер на 38 870 лева. Пуснати са и 146 покани за възстановяване на неоснователно получени суми на обща стойност около 8236 лева. Отказани са за плащане 111 984 лева на контрагентите по различни причини.
На аптеките са извършени 159 проверки, като при 90 от тях са установени 115 нарушения, санкционирани с 9336 лева. 
На болниците в региона са направени 123 проверки, като са издадени 17 заповеди за глоби за 10 100 лева. Пуснати са и покани за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 35 735 лева.
В повечето отчетени като нарушения случаи става въпрос за неправилно водена документация и това не се отразява на пациентите. Все още има измами с надписани дейности и те са предадени на прокуратурата. Това обаче са изключения - контрагентите на Здравната каса работят коректно, а нашата работа включва не само проверки, но и методическа помощ в полза на хората със здравни осигуровки, посочи Калоян Копчев.