44 кг и 700 г мед ще бъдат унищожени, заради нарушения при етикетирането, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заради некоректно етикетиране, липса на идентификационна маркировка и етикет са издадени 3 предписания, едно от които на територията на ОДБХ-Русе. Съставени са 9 акта, включително за липса на регистрация на обекта като търгуващ с храни. 
Нарушенията са открити при тематичните проверки, които Агенцията проведе между 16 декември и 3 януари. Акцията целеше да провери съответствието на етикетирането на пчелен мед и пчелни продукти с изискванията на Регламент на ЕС за предоставяне на информация за потребителите, като особено внимание се обърне на посочването на страната на произход, където е бил добит медът - задължително изискване  за пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
Търговци в страната ще трябва да доказват произхода на още 62,77 кг мед, които не са били придружени от документите, изисквани по регламент, некоректно етикетирани и без идентификационна маркировка.
На територията на цялата страна са проверени общо 736 търговски обекта, от тях 529 за търговия на дребно, 67 - на едро, 140 обекта за обществено хранене.