Новата година носи нови задължения на отдавна фалиралата „Захар-Био“. На 6 януари в Търговския регистър са вписани одобрени от съда нови вземания от кредиторите на бившия захарен завод в размер на 2,77 млн. лева. Кредитор е отново Националната агенция за приходите и сумата се формира от главница в размер на 1,28 млн. лева и близо 1,5 млн. лева лихви и неустойки. Така общите задължения към НАП вече възлизат на почти 15 млн. лева, от които близо 10 млн. главница и още 5 млн. лева лихви.
Че дължимите пари няма да се съберат, е пределно ясно, тъй като всички активи на дружеството по балансова стойност са за 5,9 млн. лева. Процедурата по продажба на останалите активи обаче изправи на нокти живеещите в бившите ведомствени блокчета на фирмата стотина семейства, над които надвисна реалната заплаха да останат без дом. Решението на НАП да обяви търг за шест от жилищата предизвика протести, но въпреки тях един от обявените апартаменти бе продаден за скромната сума от 22 810 лева. За останалите пет нямаше класирани оферти.
С проведения търг приходната агенция излезе от процедурата и занапред с продажбите се занимава синдикът Георги Чолаков. Той се ангажира да лобира за облекчена процедура, по която живеещите в апартаментите да купят обитаваните от тях жилища. Крайното решение обаче ще е на кредиторите, т.е. отново на НАП.