Срещу 650 лева средно ще се разписват общинските съветници, ако предложението на председателя на общинския съвет Иво Пазарджиев за увеличение на заплатите бъде гласувано на следващата сесия. От 2014 година средното възнаграждение на съветник е около 570 лева. Основната част от заплатата се формира от участието на свикваните всеки месец заседания на общинския съвет, които обикновено продължават по-малко от 8-часов работен ден. Досега за присъствието си на сесиите съветниците получаваха по 378 лева, а за всяко заседание на постоянните комисии - по 95 лева. Всеки съветник е член на поне две от тях. 

За участието си в сесия съветниците да получават с 52 лева повече и вместо досегашните 378 лева да вземат 430, а за заседание на постоянната комисия с 15 лева повече - от 95 на 110 лева, предлага Пазарджиев. 
Според законовите разпоредби заплатата на съветниците не може да надхвърля 70% от заплатата на техния председател. Той пък получава 90% от възнаграждението на кмета Пенчо Милков, което засега е 2100 лева. То най-вероятно също ще бъде увеличено, тъй като тази месечна заплата е определена още от началото на първия мандат на предшественика му Пламен Стоилов. 
„При увеличаване на минималната работна заплата следва да бъде увеличаван и размерът на възнагражденията на общинските съветници и най-вече на кмета на общината с оглед натоварването му и отговорностите му“, посочва Пазарджиев. Той припомня, че последната корекция на заплатите на общинските съветници е от януари 2014 г., когато минималната работна заплата е била 340 лв., а от януари 2020 вече е 610 лв.
„Сред голяма част от гражданите се е формирало мнението, че кметът и общинските съветници следва да получават добри възнаграждения с оглед пресичане на корупционни практики. Считам, че в настоящия състав общинският съвет има потенциала да формира правилната политика за община Русе, с оглед на което съветниците трябва да бъдат стимулирани с по-високи възнаграждения. Към настоящия момент възнагражденията на общинските съветници се формират като процент от заплатата на председателя на общинския съвет. Считам, че определянето на конкретна сума за участие в заседание на общинския съвет и в постоянните комисии би допринесло за по-голяма прозрачност пред гражданите и би улеснило общинска администрация при изчисляването на възнагражденията“, мотивира се Пазарджиев.
Ще се увеличат ли заплатите на общинските съветници и каква ще бъде новата заплата на кмета, ще стане ясно през януари.