Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отхвърли искането на костинбродската фирма „Пътно строителство 93“ ЕООД за спиране на процедурата за дългоочакваното изграждане на канализация в Средна кула и Долапите. Тя остави без уважение претенциите на жалбоподателя,
който блокира временно обществената поръчка за избор на изпълнител на ВиК. 
Атаката дойде на 12 ноември от костинбродската фирма, която е собственост на Иван Тошев и се занимава с пътно строителство. Тя беше срещу разяснение на ВиК-Русе по въпроси на кандидати за участие в процедурата за реконструкция на водопроводните и канализационните мрежи. Аргументите за незаконосъобразност на разяснението обаче не са приети от антимонополната комисия и тя отхвърли искането на фирмата за налагане на временна мярка. С решението на КЗК всъщност поръчката се възобновява, като сроковете за подаване на оферти се удължават. Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд. 
Заради обжалването бяха стопирани всички действия по процедурата, което ще забави и старта на строителството. А докато това се случи, дългогодишният проблем на жителите в Средна кула и Долапите, чиито къщи се цепят от безбройните септични ями, остава нерешен.  
За изграждането на канализацията в Средна кула и Долапите са предвидени 43,5 млн. лева, които идват по проект на оперативна програма „Околна среда“. В дейностите е включено изготвянето на инвестиционен проект, строителство и авторския надзор при изграждането на ВиК мрежи в кварталите, както и на отвеждащ колектор. Предвижда се колекторът от двата квартала да бъде свързан с градската пречиствателна станция. 
Както е известно, заради големия воден проект в Средна кула и Долапите общината не предприе ремонт на улици и тротоари в двата квартала с тегления кредит от 10 милиона.