През 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от областната дирекция, както следва:

  • Лични карти - 35 695;
  • Паспорти - 14 819;
  • Свидетелства за управление на МПС - 25 403  

 

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица по-долу/ има през месеците юли, август, септември, октомври и декември. Големият наплив се очаква от месец март 2020 година.

 

Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през идната година, както вече Ви информирахме, се въвеждат някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектора.

* Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово.

Целта е да се улеснят гражданите, както и да се облекчи натоварването на определени звена БДС. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Това е улеснение и за гражданите, които работят или живеят по настоящ адрес в населените места, близо до големите общински центрове – Бяла, Две могили, Ветово, Сливо поле.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе се създава организация, от началото на 2020 година да се извършва и организиран прием за подмяна на документи за самоличност с институции, организации, фирми, предприятия и т.н., в които работят по-голям брой служители. Това ще става с предварителна заявка и се предвижда звената на сектор „БДС“ да работят извънредно в почивни дни, като по този начин да се облекчи и натоварването в работно време. 

 

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе напомня на гражданите:

  • Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
  • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
  • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

 

 

От ОДМВР – Русе призовават гражданите, които живеят трайно в областта, да подменят документите си в по-ненатоварените месеци, за да спестят време и да избягнат струпванията на хора. И отново напомнят, че няма ограничение за смяна на документите и преди изтичане на срока на валидност.

 

Работното време на сектор БДС в сградата на ОДМВР- Русе за всеки работен ден е: от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване.

В звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, работното време е: от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 

 

  

Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2019 г. и 2020 г.

      
             

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

      

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

      

Януари

13

767

251

667

137

908

      

Февруари

20

606

214

861

75

621

      

Март

20

891

311

1 207

110

940

      

Април

20

1 534

280

1 192

123

1 326

      

Май

35

2 431

332

1 055

120

1 958

      

Юни

40

3 450

353

1 531

123

2 573

      

Юли

72

4 206

490

1 803

142

3 174

      

Август

106

4 326

489

2 076

154

2 615

      

Септември

76

4 329

453

1 416

181

2 728

      

Октомври

99

4 946

422

1 058

231

3 167

      

Ноември

279

3 787

504

881

444

2 662

      

Декември

489

4 422

414

1 072

636

2 731

      

Общо:

1 269

35 695

4 513

14 819

2 476

25 403

      

Общо за 2010-2018 г.:

1 052

18 513

8 587

      
             

Забележка: Данните са актуални към 31.10.2019 г.