Станко Станков е роден в Балчик. Завършва висшето си образование във ВИНС Варна. Реализира финансова кариера в родния си град, а през периода 1991-1995 година е и кмет на Балчик. След края на мандата си решава да започне частен бизнес. Основава своята компания „Булмаркет ДМ“ през 1996 г. Днес групата включва дружествата „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, „Порт Булмаркет“ ЕАД, „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД, „Булмаркет Секюрити“ ЕООД, „Браво Спед“ ЕООД, „Астра Биоплант“ ЕООД, „Астра Финанс“ ЕООД, „Олео Протеин“ ЕООД, „Хай Протеин“ ЕООД, „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, „Сити газ Галац“, „GTG Гюргево“, „Оберьостерайхише биодизел Австрия“. „Булмаркет ДМ“ е сред първите десет водещи компании в страната, като заема все по-значителен дял както на местния, така и на европейския пазар. За инвестиционните намерения на компанията разговаряме с управителя й Станко Станков.

- Г-н Станков, усилено се говори за предстояща световна икономическа криза. Като собственик на едно от най-големите предприятия за горива имате ли своите опасения?
- Внимателни сме по отношение на всякакви сигнали, касаещи негативни икономически тенденции, тъй като през предходната финансова криза /2009-2010 г./ загубихме немалко пари и видяхме как много големи компании фалираха бързо. За изминалите двадесет и три години успяхме да натрупаме значителен опит, отсяхме бизнесите, в които сме ефективни и управляваме добре, наясно сме с тенденциите в световен мащаб, касаещи тези бизнеси и не мисля, че ще допуснем фатална грешка с решенията си за развитието на компаниите.
Най-важното при нас, с което се гордеем, е че всичките ни бизнеси са стартирали от нулата
Постепенно в годините, според нуждите на пазара и според нашите възможности, методично, стъпка по стъпка сме надграждали структурата си. Това ме кара да мисля, че можем да бъдем по-устойчиви на пазарни катаклизми, че знаем какво правим и не би трябвало да се окажем в неблагоприятна позиция. 
- Какви цели сте си поставили за следващите години, какви са вашите инвестиционни планове?
- Като цяло ще продължим да развиваме бизнесите, в които виждаме потенциал и където се чувстваме стабилни и уверени с нашето присъствие. Започнали сме изпълнение на инвестиционна програма за над петдесет милиона лева, която ще приключи в началото на 2021 г. 
Десет милиона лева ще бъдат инвестирани в 
завод за преработка на пържилни растителни масла
/UСO/ и тяхната подготовка за използване в процеса на производство на биодизел. Капацитетът на инсталацията е петстотин тона на ден. Ще бъде изградена и модерна пречиствателна станция за отпадни води.
Планираме разширение на завода за биодизел в „Оберьостерайхише биодизел България“ с нова инсталация за сто хиляди тона годишно, както и нова инсталация за фармацевтичен глицерин с капацитет тринадесет хиляди тона на година. Строежът ще започне през първата половина на 2020 година, а реалното въвеждане в експлоатация ще е в началото на 2021 година. Това ще ни струва 12 милиона лева. Предвиждаме изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води, както и нов котел на биомаса с електрофилтър за захранване с пара на това производство. Инвестицията ще бъде на стойност около петнадесет милиона лева.
Подготвяме разширение на производствения участък за биодизел на „Астра Биоплант“
в Сливо поле до сто хиляди тона годишно, както и изграждане на участък за глицеролиза на СМК. Предвиждаме и вкарването в експлоатация на нов котел, на биомаса с електрофилтър, както и увеличение на цеха за маслодобив до петстотин тона на ден. Инвестицията ще бъде над десет милиона лева.
За „Булмаркет Рейл Карго“ планираме закупуване на два нови магистрални електрически локомотива от „Сименс“ и около сто и четиридесет вагона за зърно, генерални товари и цистерни за горива, както и електрически локомотив за маневрена дейност на обща стойност около деветнадесет милиона лева.
В „Порт Булмаркет“ предвиждаме оборудване на ново корабно място за претоварване на течни товари
както и възможност за приемане на сантинни води от пътуващите по река Дунав кораби. Плюс оборудване на пето корабно място с транспортни съоръжения за директно товарене на шротове и зърнени храни от складовете на фирмата.
След покупката на камиони, които се движат на CNG (Compressed natural gas) и LNG (Liquid natural gas), обмисляме разширяване на парка. Освен директния ефект от намаление на експлоатационните разходи, това ще има и значителен екологичен ефект.
Това са нашите най-належащи инвестиции, за които сме взели решения и сме превели аванси за стартиране на проектите. Най-вероятно ще има и други. 
Към момента в нашите фирми работят повече от 900 човека
а с новите инвестиции, ще разкрием допълнително 50 нови работни места. 
- Как се развива бизнесът на „Астра Биоплант“ за производство на растителни масла и биодизел по нова, екологична технология? 
- Честно казано, гордея се с успехите на фирмата! Ще припомня, че проектът „Астра Биоплант“ започна през 2007 г. с  изграждането на съвременен завод за производство на растителни масла и биодизел. Той е съобразен с всички правила и изисквания на Европейската общност. И ако тогава производствената инсталация беше с капацитет от 60 000 тона биодизел годишно, то за изминалата 2018 година фирмата реализира 620 хиляди тона - 160 хил. тона продукция и 460 хил. тона стоки.
Това са 5% от целия европейски пазар и това са мащабите на тази млада компания
За сегашната 2019 година очакванията ни са за реализирани продажби на над един милион тона биодизел. 
Ние отчитаме този успех като правилна посока за нашите инвестиции - да бъдат не само модерни, но и да щадят околната среда. Спестените въглеродни емисии при употреба на нашия продукт са над 55% спрямо минералния дизел. В това е бъдещото на всяко производство, според мен. И аз, както повечето хора, ненавиждам бълващите пушек комини, лошият въздух и среда на живот. Затова всячески се стремим да обновим технологията на производство, съхранение и превоз на продукцията. 
- Това означава ли, че продължавате да залагате на алтернативните горива и смятате, че те са печелившите?
- Разбира се! Това, което ние правим двадесет и три години вече е да налагаме на пазара алтернативните горива - LPG, CNG, LNG, биодизел. Ние сме лидери в региона при предлагането на тези горива и тяхната консумация расте, затова считам, че сме успешни, а след като развиваме и инвестираме в тези бизнеси, значи печелим. Не случайно през 2013 година 
станахме член на международен консорциум от 33 компании от 17 страни - членки на Европейския съюз
Консорциумът подготви общ проект - LNG Masterplan, за доставки на втечнен природен газ (LNG) по поречието на реките Рейн, Майн и Дунав и така да се подобрят екологичните стандарти на водния транспорт. Проектът бе спечелен и през 2017 г. „Булмаркет ДМ“ завърши изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) с вместимост 1000 куб.м на брега на Дунава. Той е разположен на територията на пристанище „Булмаркет“, на близо 1000 квадрата площ и разполага с четири криогенни резервоара с височина 33 метра. Тук ще се приема или изпраща втечнен природен газ чрез плавателни съдове и ще се зареждат превозни средства, задвижвани с LNG. 
Имаме и лек ръст в обемите при вноса и търговията с пропан-бутан, което е постижение в условията на силната конкуренция и динамично променящи се цени през годината. 
- Да разбираме ли, че всъщност един от основните приоритети на „Булмаркет ДМ“ е екологията?
- Всеки бизнес се създава, изгражда и развива с една единствена цел - да носи принадена стойност и да е устойчив. За да бъде такъв, той трябва да се грижи и за природата. Както стана ясно, ние сме пионери и лидери в предлагането на алтернативни горива, и по този начин допринасяме за значително снижаване на вредните емисии. Наред с това 
правим много сериозни инвестиции и в съществуващите, и в предстоящите за изграждане производства, така че да сведем до минимум вредните емисии
и да покриваме стриктно нормите на екологичното ни законодателство. Ние наистина търсим решение за всеки един аспект от нашата дейност - да бъде максимално щадящ като производство и технология. Например в „Астра Биоплант“ в Сливо поле работим усилено за намаляване на емисиите в атмосферата, както и на изпусканите отпадъчни води. Направихме технологията и по-тиха. В другата ни фирма „Оберьостерайхише Биодизел България ЕООД“ се изгради инсталация за странични отпадъчни продукти, чрез която промишлената вода в пречиствателната станция спадна сериозно. В „Олео протеин“ ЕООД инсталирахме втори скрубер за очистване на въздуха от ароматните съединения и се надяваме миризмата на печен слънчоглед вече да не тревожи жителите на Мартен. Ние редовно почистваме водите на река Дунав от пластмасовите отпадъци, които цяла Европа изхвърля и течението на реката е донесло дотук. Затова можем да кажем, че сме от хората, които не само говорят, а превръщат в дела намеренията си. 
- Има ли ясна формула за успеха на вашите фирми?
- Успехът е много относително понятие, но общо взето се дължи на няколко неща - добра идея, късмет, упорита работа и екип от хора, за да вървиш напред. Всъщност хората са най-ценният актив. Но най-вече на едно - да намериш сили да станеш, след като си паднал и да продължиш смело напред. Това е нашата формула.