Русенските домакинства ще плащат с 6,75% по-скъпо студената вода от 1 януари. Това става ясно от доклада за изменение на цените на ВиК дружествата от догодина, който ще бъде разгледан на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране на 17 декември. Единната цена на ВиК услугата за битовите потребители (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води) ще поскъпне с 20 стотинки, като за един кубик ще плащаме не 2,943 лева с ДДС както в момента, а 3,142 лева. 
Цената от 1 януари съответства на разписаната в петгодишния бизнес план на ВиК-Русе 2017-2021 г., утвърден още през 2017-а. Тя се коригира с натрупаната оттогава инфлация, която според данните на Националния статистически институт е 6,887%. Тъй като поскъпването върви по две линии - веднъж заради покачващите се цени в бизнесплана и втори път заради инфлацията, догодина водата ще ни излиза с 21,5% по-скъпо, отколкото през 2017 г. През 2018-а цената се покачи с 6,25%, през тази скочи с 6,2 на сто, а от догодина се добавят още 6,75%.
Необходимостта от поскъпване на водата КЕВР обосновава с нуждата от сериозни инвестиции за подобряване на мрежата, така че авариите и загубите на вода плавно да намаляват. По тези показатели ВиК-Русе е отличникът на страната, макар числата все още да изглеждат стряскащи. Според бизнесплана се предвижда общите загуби на вода да намалеят от 41,89% до 38,83%. А течовете от всеки километър водопроводна мрежа да паднат от 8,26 до 7,31 кубика през 2021 г.
От КЕВР ни успокояват, че новата цена на водата е доста под социалната поносимост на цените на ВиК, която е 4,696 лв./куб.м с ДДС. Този показател се изчислява като 2,5% от средномесечния доход на лице от домакинството в региона.