- Г-н Савов, оставате управител на ВиК, след като спечелихте обявения конкурс за ръководното място. Въпреки че от около 14 години сте начело на дружеството, има ли тръпка и притеснение при всяко ново явяване на конкурс?
- Тръпка винаги има. При явяването на един такъв конкурс трябва да се представи концепция за развитието на фирмата. Тази визия неминуемо е съпроводена с определени предизвикателства. В случая това, което пред мен е предизвикателство и считам, че си заслужава да се явя на такъв конкурс, е фактът, че след като толкова години съм работил за реализацията на водния проект, поне да се опитам да го довърша докрай. Ако успея и постигна резултати, ще съм доволен. Колкото и нескромно да звучи, след толкова години във ВиК, ръководейки тази фирма, сме направили достатъчно инвестиции във водната инфраструктура и със собствени, и с привлечени средства. Реализирахме един проект на Световната банка, когато бях част от екипа на предишния управител, друг проект по ИСПА, всяка година извършваме инвестиции със собствени средства. 
Когато реализираме и този проект успешно, мога да се оттегля и смело да кажа, че съм направил немалко за града
и инфраструктурата.
- Тоест, вече обмисляте вариант да се откъснете от работата и да си починете?
- Рано или късно и това трябва да се случи. 
- Но ще си довършите мандата, предполагам?
- Да, мандатът ми е 3 години. Но може и повече да остана.
- Вече споменахте, че сред основните ви задачи е изпълнението на големия воден проект за над 132 милиона. Какво предвижда той и на каква фаза е?
- Предвижда се изграждане на канализацията на Средна кула и Долапите. Също и подмяна на двата магистрални водопровода между втори и трети подем. Ще се подменят водопроводи в централна градска част, както и главни клонове на територията на града, ще се изгради скатът за преливниците на дъждовни води и ще се доразработи географската информационна система.
- Каква промяна ще усетят хората след реализирането на проекта?
- Очакваме да се подобри значително качеството на инфраструктурата, да намалее броят на авариите и да създаваме по-малко дискомфорт на гражданите, като по-рядко разкопаваме улиците и прекъсваме водоснабдяването. 
- Бленуваната за Средна кула и Долапите канализация вече срещна първа спънка - фирма обжалва в Комисията за защита на конкуренцията разяснения по проекта. Как това ще се отрази на реализирането му?
- Няма да се отрази съществено, предполагам. Конкретно тази фирма е отправила запитване за разяснения по документацията на обществената поръчка, които ние сме им изпратили, но нашият отговор не ги удовлетворява и сезират КЗК. Сроковете за обжалванията вече са съкратени, така че няма да повлияе този спор.
Вече имаме заявен интерес
към изпълнението и очакваме оферти от около 5-6 места.
- Разкопаните заради аварии току-що асфалтирани улици са сериозен проблем и редовен повод за оплакване. Защо се стига до това толкова често? 
- Проблемът основно е, че мрежата е силно амортизирана. Тя е строена през 70-те години на миналия век. Вече изтича максималният срок, в който може да е годна за ползване, който е 50 години. Силната амортизираност на мрежата неминуемо води до тези аварии и въпреки всичко мисля, че сме направили всичко възможно, работим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, отстраняваме аварии и се стараем да предизвикваме по-малко дискомфорт на гражданите. Ако има прекъсвания на водата, то те са в рамките на няколко часа. Ако бъдем обективни, трябва да погледнем какво се случва в другите градове, макар че не искам да коментират другите ВиК-дружества и колегите.
- Старата инфраструктура оказва ли влияние и върху загубите, защото това също е немалък проблем?
- ВиК-Русе има
едни от най-малките загуби е страната - около 40%
Въпреки че това не е допустима стойност и след реализацията на проекта целта ни е те да намалеят до 21%. 
- За хората сигурно и 21% загуби също изглеждат сериозен процент, защото плащат от джоба си за тях.
- Моето лично убеждение е, че част от загубите не са физически, а търговски - от нерегламентирани присъединявания, неплащане. Защото загубите се изчисляват по подадена вода за фактуриране. Ако един гражданин не осигурява достъп, не му се отчете водомера, но се напише някаква служебна консумация, а той е потребил по-голямо количество вода, това неминуемо рефлектира върху загубите. Да не говорим, че има много кражби на вода, които също се отразяват върху загубите.
- Надписването на вода също е проблем за хората. Общите водомери непрекъснато генерират големи стойности на потребление, които гражданите твърдят, че са нереални и се чудят откъде идват.
- Няма как да стане това. Водата е влязла в блока. Главният водомер е измерил количеството. 
Гражданите на първо място имат права, но също така имат и задължения
И ако един гражданин не подходи добросъвестно и отговорно към задължението си на потребител на услугата и не осигурява достъп за ежемесечно отчитане, сме му осигурили и други форми на самоотчет - по интернет, по телефон, с поставяне на бележка.
- Популярни ли са тези форми?
- Ние постоянни ги популяризираме. Когато една вода влезе в един блок и гражданинът не осигури достъп, съгласно нормативни документи ние имаме права, според които му начисляваме определени количества служебна вода. Но тази вода може значително да се различава със знак плюс или минус спрямо това, което е реално потребено. Може да е по-малко и тогава се отразява върху главния водомер. Ако е повече, също се отразява, но със знак минус. Затова някои граждани си мислят, че става двойно плащане - не. 
На главния водомер се появяват два вида разлики - положителни и отрицателни
И когато имаме положителна с последваща отрицателна, то компютърната програма автоматично приспада отрицателната разлика от положителната. Така че двойно плащане няма и никога не може да има. 
- Изведохте дигитализацията на услугите като друг ваш приоритет в управлението. На какъв етап сте в развиването им?
- Предлагаме например услугата „електронна фактура“, която всеки гражданин може да заяви и да получава фактурата си за консумация в началото на всеки месец на електронната си поща, като по този начин работим за екологията. Намаляваме използването на хартия и опазваме природната среда. Последната услуга, която промотирахме, е смяна на партидите по електронен път чрез мобилните мрежи, без гражданинът да ходи до офиса на ВиК, и то напълно безплатно. В тази посока и ще продължим да работим. 
Дигитализацията не е свързана само с услуги за гражданите
а с цялостната дейност на фирмата. Например наблюдаване и управление на уеб-базирани управления на системите на ВиК. Това са т.нар. логери за налягане и използвайки мобилните мрежи, се получава информация за поведението на водоснабдителната система на територията на цялата област. И затова в моята стратегия за развитие на дружеството една от основните задачи, които си поставям за следващите години, е точно това - да се увеличи делът на цифровите технологии.
- Друг наболял с десетилетия проблем е качеството на водата и пословичното за Русе хлориране. Вие самият пиете ли чешмяна вода и как оценявате нейното качество?
- Аз лично пия единствено и само чешмяна вода. В офиса на ВиК е забранено да се купува минерална вода. Качеството на водата е превъзходно. Хлорирането е в границите от 0.3 до 0.4 милиграма на литър и сме длъжни да го поддържаме в тези граници, защото по-ниското съдържание на хлор води до санкция от РЗИ, които ни контролират. Сигурно има някъде някакви проблеми с качеството на водата. В повечето случаи те се дължат на вътрешното състояние на мрежата. Примерно в един блок водата, която постъпва, е с повишено качество, но мрежата на блока е стара, изградена от стари стоманени материали, които при липса на движение на водата ръждясват и може да потече ръждива вода. Сигурно и ние имаме някакви грешки, но се стараем това да бъде минимално. 
Два пъти в годината извършваме промивка и дезинфекция на мрежата
Графиците са публични и се качват на сайта на дружеството.
- По друга наболяла тема, заедно с РИОСВ, често ходите на съвместни проверки след сигнали за оцветени и замърсени води в Русенски Лом до Западна промишлена зона. Какви са резултатите от тези ваши контроли?
- Проблемът идва от това, че там има големи терени, които впоследствие са приватизирани, като „Дунавия“, „Дунавска коприна“, „Малки трактори“. Тези терени са раздробени на десетки по-малки и има консуматори, които не са наши абонати, с които нямаме договор за доставка на вода и те се явяват причина за тези нерегламентирани замърсявания. По никакъв начин ние не можем да знаем, че един консуматор има производствена дейност и генерира отпадъчни води, ако той не се легитимира пред нас.
- И накрая, голямата динамика през работния ден, интензивните разговори и опашката от хора пред кабинета ви, чакащи да влязат на среща, как ви се отразява вече 14-ата година?
- Държи ме в тонус. Намирам време и за трите си внучета. Всичко е въпрос на организация, а аз се имам за организиран и подреден човек.