В началото на 2020 година ще бъдат монтирани нови 2 автоматични станции, които ще следят нивата на фините прахови частици и ще предават в реално време метеорологичните параметри. Отделно предстои пилотната подмяна на 80 отоплителни уреда на твърдо гориво за домакинствата, като проектът ще обхване още 1388 семейства. Това казва в обръщение кметът Пенчо Милков по отношение на болезнения проблем със замърсяването на въздуха и повишените нива на фини прахови частици, който притеснява хората. 
Кметът посочва, че през зимния сезон заради битовото отопление е възможно да се стигне до петкратно превишение на нормите на фини прахови частици. И припомня, че актуалната информация за въздуха може да се проследи онлайн, тъй като общината разполага със система за мониторинг, която следи качеството на въздуха.
Милков заявява, че е изискал справка за проверките и извършените контролни дейности от страна на РИОСВ във връзка с честите сигнали за миризми. Припомни и че от тази седмица соченият за един от нарушителите и отговорни за замърсяването на въздуха завод „Монтюпе“ вече е монтирала със собствени средства станция на площадката си, която също предава актуални данни за нивото на веществата, които емитира производствената й дейност.
Призовавам гражданите да подават активно сигнали за изгаряне на нерегламентирани горива. Община Русе ще извършва проверки, ще систематизира сигналите и ежемесечно ще предоставя справка за извършените дейности и резултати, обещава още Милков.