Русенската окръжна прокуратура и Окръжният следствен отдел са сред отличените и поощрени звена на държавното обвинение, става ясно от решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/. За своите трайни професионални резултати и срочно изпълнение на важни служебни задачи двете структури получават по 1300 лева бонус.
В национален мащаб финансови стимули са заделени за общо 15 прокуратури и 2 следствени служби като единствено в Русе са поощрени едновременно и двете звена.