Русенските работодатели продължават да губят оптимизма си относно наемането на нови служители през третото тримесечие на тази година. През следващите три месеца се предвижда най-слабият пазар на труда за последните седем години. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода януари-март 2020 г.
През следващото тримесечие търсещите работа могат да очакват тих пазар на труда според работодателите, които отчитат нетна прогноза за заетостта от +3%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 3 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Това е най-слабата прогноза от началото на изследването преди осем години. Тя остава сравнително стабилна в сравнение с предишното тримесечие, но намалява с 2 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.
Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени, защото просто няма откъде да се вземат. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като броят на хората в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа. Така че ако някой все пак успее да увеличи персонала си, това вероятно ще означава, че друг ще трябва да го съкрати.
И в тази тримесечна анкета работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват най-силното темпо на наемане, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +22% - увеличение от 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. На другия полюс са микропредприятията с до 10 служители, така че вероятно големият бизнес ще продължи да издърпва хора от малките фирми, които не са в състояние да предложат конкурентни условия на работа.
Данните от обзорното изследване на „Менпауър България“ за заетостта разкриват, че работодателите във всички 10 индустриални сектора очакват да увеличат работната сила в периода януари-март. Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело“, където нетната прогноза за заетостта е +13% - значително увеличение от 12 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година. Стабилно увеличение на заетостта се очаква и в сектор „Строителство“, където прогнозата е +12%, както и в секторите „Производство“ и „Транспорт, складове и комуникации“ с прогнози от +11%. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат умерен климат на наемане с прогноза от +9% и прогнозата за „Публичен и социален сектор“ е +8%. В същото време работодателите от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ очакват най-слабия пазар на труда, като отчитат предпазлива прогноза от +1%.