И вторият опит на Пътната агенция да намери фирма, която да поддържа 496 км републиканска мрежа в областта, се оказа неуспешен. Поръчката отново е блокирана, след като един от неуспелите кандидати обжалва класирането на участниците в апетитната процедура за 15 милиона лева. Атаката идва от ДЗЗД „Пътно поддържане Русе“, в което влизат шуменските фирми „ВИНС ИН ХОК“ и „Автомагистрали Черно море“. Жалбата е срещу решението на Пътната агенция, подписано от председателя на Управителния съвет Георги Терзийски, с което за победител в поръчката е избрана русенската фирма „Пътинженеринг“, която изпълнява по-голяма част от строителните обекти в Русе. 
За поръчката се бориха три фирми, като освен русенската и загубилото обединение от две шуменски фирми, документи подаде и дупнишката „Мегаинвест-холд“. След като специална комисия огледа документите и офертите на тримата участници, избра победителя с икономически най-изгодната оферта. „Пътинженеринг“ получи 93 точки, като на второ място остана ДЗЗД „Пътно поддържане Русе“ със 77 точки, а дупнишката фирма беше отстранена от участие. Според класираната на второ място фирма обаче тяхното предложение не е оценено подобаващо и затова обжалват класирането пред Комисията за защита на конкуренцията. Така за втора поредна година поръчката за поддържането и ремонтите на пътищата в областта е блокирана и отново не е ясно кой ще чисти 496-те км републиканска мрежа през зимата. 
Миналата година процедурата беше блокирана заради жалба, подадена от фирма на 70-годишния Иван Митев от Ямбол, който оспори всички поръчки за пътно поддържане в страната. Не стана ясно кой стои зад борбения дядо, но поръчките бяха прекратени, а Пътната агенция се принуди да сключи допълнителни споразумения за текущ ремонт и зимно поддържане с обединение „Пътно поддържане Русе 2014“, което и предходните години отговаряше за тази дейност в Русенска област. Изглежда, че и сега, заради обжалването на процедурата, ще се наложи да се удължи до края на зимния сезон анексът с фирмата, която е чистила снега. 
Ако все пак се стигне до сключване на договор с фирмата победител, той ще е за срок от пет години, а не както досега за четири. Фирмата ще се заеме с пътните ремонти - превантивно, текущо и зимно поддържане, както и дейностите при аварийни ситуации. Прогнозната стойност за поддържането на пътищата в Русенска област е 15 120 000 лева.