Русе не успява да следва темповете на най-динамично развиващия се у нас сектор - на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). С 890 наети в тази сфера градът заема петото място в страната, но въпреки че отчита изпреварващ ръст на заплатите в този сектор, все още липсва отчетлив ръст в броя на наетите. Такъв, какъвто например се наблюдава в Пловдив в последните 4-5 години. Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за развитието на промишлеността и информационните технологии през последната година. 
ИКТ е най-динамично развиващият се у нас сектор, който през 2018 г. създава най-много работни места (+4593 наети). Заплатите на заетите в него са 2,7 пъти по-високи от тези в преработващата промишленост. Към това можем да прибавим и сектора на професионалните дейности (+2083 наети), където попада аутсорсингът и заплатите са 1,6 пъти над тези в преработващата промишленост. В тези сектори обаче София-столица е абсолютен лидер - ръстът на наетите в ИКТ сектори в столицата за 2018 г. е 3929 души. На следващите места са Пловдив с ръст от 400 души и Варна с 261 души. Всички други имат пренебрежим ръст или дори спад, посочват от ИПИ.
Общо наетите в ИКТ сектора през 2018 г. в челните три области са: София - 79 050 наети, Пловдив - 4409 наети, Варна - 3796 души. Пред Русе е и Бургас със 1230 наети. Челната шестица допълват Велико Търново (830 наети) и Стара Загора (695 наети).