Първата в България блокчейн услуга за обмен на конфиденциална документация, която предлага на бизнеса ползването на технология от най-ново поколение и сигурност при съхранение и трансфер на документи и бази от данни, е дело на русенската хай-тек фирма „Речек“, научи „Утро“. Тя е разработена съвместно с адвокатско дружество.
Иновативното блокчейн решение е дело на „Речек“, която вече има редица успешни проекти в създаването на децентрализирани приложения върху блокчейн. След дълъг период на усъвършенстване, иновацията, наречена ReCheck Documents, прави своите първи стъпки за позициониране в сфера, в която сигурността на информацията и опазването на търговската тайна са от първостепенна важност за бизнес клиенти в цялата правна индустрия.
Пионерската стъпка за въвеждане на блокчейн решението в юридическите услуги се реализира съвместно с адвокатско дружество „Терзийска и партньори“, опериращо в чужбина и под името „Prosperamo Legal“. С въвеждането на ReCheck Documents се цели оптимизация и защита на документооборота при предоставяне на правни услуги.
Онлайн услугата ще дава възможност за лесно регистриране на документи в блокчейн с цел защита на тяхната автентичност и непроменяемост. Ползването й ще бъде изключително лесно -  файловете се пускат в браузъра или се избират от папка на компютъра, след което се създава уникален цифров отпечатък на документите, който е техният публичен блокчейн идентификатор. На база на този идентификатор документите могат да бъдат проверявани, изпращани и проследявани.
Чрез услугата на „Речек“ адвокати и служители на адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ ще могат да изпращат избрани файлове към блокчейн идентичността на получателя. По този начин документите могат да бъдат отворени само от оторизирани лица и организациите, за които са предназначени без да преминават през междинни звена.
Модерното решение предлага сигурна среда за обмен на конфиденциални документи при пълна криптографска защита. Това е алтернатива на имейл комуникацията, която е канал номер едно за всякакви атаки от типа на фишинга. Манипулирането на документи при обмяната им става невъзможно, а в блокчейн се пазят дигитални доказателства за статуса на файловете и всички взаимодействия с тях. Съдържанието е достъпно само за легитимните получатели и те винаги могат да проверят дали един документ е оригинален, дали идва от правилния източник и дали е манипулиран. Например невъзможно е да бъдат реализирани измами чрез изпращане на подправени фактури с различна банкова сметка и модифицирани версии на договори с променени текстове, обясниха от „Речек“.