Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра г-н Георги Георгиев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. За него гласуваха 7 от общо 8 члена на прокурорската колегия. Прокурор Георгиев ще ръководи Окръжна прокуратура – Русе за втори мандат.

При изслушването, членовете на ВСС посочиха, че прокурор Георгиев има безспорно успешен мандат като ръководител на ОП Русе. Доказал е отлични качества като прокурор, който се ползва с изключителен авторитет сред колегите. Като административен ръководител е успял да наложи не само положителна промяна и да надгради всички положителни практики, но и да внесе спокоен и балансиран подход на управление, довел до много добри резултати. Доказал се е в работата с професионализъм, отлична стиковка и начин на организацията при разкриване на тежки престъпления.

 

Г-н Георгиев има над 21 години юридически стаж в съдебната власт като прокурор. Започнал е работа през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Година по-късно е младши прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2001 г. започва работа като прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2006 г., с решение на Висш съдебен съвет, е назначен за заместник на административния ръководител – зам. районен прокурор в същата прокуратура. През 2010 г. с решение на ВСС е избран за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, като заема тази длъжност до 2014 г., когато става административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

За професионалната си дейност е многократно награждавен.