Двама румънци на възраст около 35 години са засечени в позатихналата схема на преджобване на оставени по закачалки и столове връхни дрехи и чанти на клиенти на заведения. Вероятно джебчиите се задействат...