На 135-ата годишнина от създаването на Пети пехотен Дунавски полк Историческият музей издаде фотодокументалния албум „За почест“. Изданието, подготвено от уредника в отдел „Нова история“ Мариана Димитрова, се състои от две части: „Бойната слава на Русе в Сръбско-българската война 1885 г. и Балканските войни 1912-1913 г.“ и „Пети пехотен Дунавски полк и Дунавската военна флотилия 1915-1918 г.“. 
Албумът съдържа над 500 снимки и пощенски картички, документи и факти от фонда на РИМ, които проследяват бойния път на славния Дунавски полк, командирите, живота в казармите и на фронта. Читателите ще добият представа за участието на Дунавската военна флотилия във войните, за въоръжението и облеклото на българския войник, работата на военната болница. Отделено е място и за делниците и празниците на обикновения войник, грижите за болните и ранените, съдбата на българските и чуждите военнопленници.
Двата тома на албума могат да бъдат купени в Историческия музей.