Русенската търговско индустриална камара /РТИК/ и Букурещката търговско индустриална камара ще работят заедно в търсене на нови търговски възможности, чрез периодична обмяна на пазарна информация, обмяна на добри практики в сферата на търговското законодателство в опит за преодоляване на правните пречки пред развиване на бизнес, и множество възможности за включване на пазара за своите членове. На това се съгласиха двете най-стари камари на Балканите, подписвайки в румънската столица Меморандум за сътрудничество. От българска страна подписа си под документа сложи председателят на РТИК Маргарит Вутов, а от румънска - председателят на БТИК - Костика Мустаца.
Двете камари ще провеждат и съвместни консултации при своите дейности в общи международни структури, на първо време в Дунавската федерация на търговските камари. 
На срещата бе засегнат и един от основните проблеми пред бизнеса от двете страни на река Дунав - трудностите при преминаването на границата, и нуждата от съвместна работа с институциите за решаването му.