Личните здравни досиета вече могат да се проверяват и без издавания досега от Здравната каса уникален код за достъп, съобщи директорът на РЗОК Калоян Копчев.
Новата услуга се предлага в здравния портал nhif.bg - меню „Услуги за граждани“, секция „Отчетени дейности“. Там всеки може да провери каква медицинска помощ е отчетена на негово име и какви лекарства е купувал пет години назад.
Информацията е обединена в таблица по различните дейности - болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и други. 

Със знак + е отбелязано дали съответният пациент има отчетена дейност за месеца. Справката се извършва чрез въвеждане на собствено име и ЕГН, без да са необходими лични данни. Ако пациентът установи, че са му писани дейности, които не е ползвал, той си взема уникален код от Здравната каса и чрез него разбира кой му е вписал неизвършени медицински услуги. След това подава сигнал при нас, уточни Копчев.
По подадени два сигнала от пациенти, които са проследили здравните си досиета, инспектори от здравната каса разследват двама специалисти, които са им отчели прегледи в периоди, когато те са били на лечение в болници извън Русе, посочи шефът на касата.