Абонатите, които все още не са си сложили уреди за дистанционно отчитане, да го направят за свое улеснение и спестяване на време, съветват от "Топлофикация Русе". Основното им предимство е, че не е необходимо абонатите да чакат идването на място на инкасаторите. Чрез тези уреди служителите във фирмите за топлинно счетоводство биха засичали всеки месец уредите от разстояние, без да се влиза в апартамента. Така се елиминира нуждата абонатите ежемесечно да осигуряват достъп на инкасаторите до отоплителните тела.
Към момента абонатите, които не са се възползвали от предимствата на ежемесечния отчет, всеки месец получават прогнозни сметки, които приблизително отговарят на реалното им потребление. Това налага да се прави изравнителна сметка, с която окончателно и точно се разпределя консумираната топлинна енергия.
"Уредите с дистанционно отчитане са ефективен вариант за нашите клиенти", уточни директорът на "Топлофикация Русе" ЕАД инж. Севдалин Желев. Той обясни, че те трябва да бъдат закупени от фирмата за топлинно счетоводство, която си е избрала сградата. За да преминат клиентите към дистанционно отчитане, е необходимо да се вземе решение на Общо събрание на входа. 
Инж.Желев разясни, че в абонатните станции ще бъдат монтирани ултразвукови топломери от ново поколение, с вграден радио модул 868 MHz за предаване на данни. Те ще заменят част от настоящите уреди, които са в експлоатация повече от десетилетие. Технологията е приложима както за обществени сгради, така и за битови абонати.