Съдебно-икономическа експертиза, по която вещо лице да прегледа фактурите и счетоводната документация в "Свинекомплекс Николово", да анализира пазарните цени на прасета в Русенско към юни тази година и да пресметне какви щети реално е претърпяла фермата от африканската чума, заради която животните в нея трябваше да бъдат ликвидирани. В такава посока пое делото, което свинекомплексът заведе и оспори като твърде ниско обезщетението от 1 866 787 лева, получено от Агенцията по храните. Исканата от фирмата компенсация е почти двойна - 3 318 420 лева. Дали ще ги получи, предстои да стане ясно догодина, тъй като делото бе отложено за средата на януари. Дотогава се очаква експертизата да е готова, а отделно да бъде получена и изисканата справка от НСИ, която трябва да покаже средната пазарна цена на животните. Преди 2 седмици съдът изпрати писмо за предоставяне на тази информация, но отговор така и не дойде. По тази причина изиска справката повторно. За да не се губи време обаче, бе назначена и смятаната за меродавна от свинекомплекса експертиза, тъй като според тях данните на НСИ не са годни.
Подобен развой има и казусът за обезщетението на свинекомплекса в Бръшлен, който също оспорва като занижена отпуснатата му компенсация. Според фермата към получените 8 300 000 лева трябва да се добавят още 2 500 000 лева, за да е обезщетението справедливо. И по това дело се чака НСИ да посочи цената на умъртвените животни. Отделно свинекомплексът обжалва и мълчаливия отказ, който е получил от страна на агенцията по храните, след като е изпратил жалба срещу отпуснатата компенсация, но никой не е реагирал на нея.