Три вили са обрани от неизвестна засега ромска бригада заради метални части и дърва. Атаката е извършена през миналата седмица, когато собствениците на имотите са си били в Русе. В събота те отишли да нагледат вилите се и видели, че са станали жертва на крадци.
Във вила в Трите гълъба апашите влезли, като съборили оградната мрежа. Задигнати са 15 метра от оградата, метална врата, дървена врата и прозорец и са отрязани и задигнати стволовете и клоните на четири овошки. Щетите са за общо 300 лева. Другите две вили са в Капаклийката. В единия имот крадците разбили три врати и отмъкнали неустановено количество метални пръти, две чугунени мивки и един чук, общо за 120 лева. По същия начин е разбита и третата вила, откъдето са изнесени метална преса за грозде, десет метални профила с дължина 10 м, ел. мотор и два сандъка с болтове, гайки и видии, като щетите са за 400 лева.