Тази година се навършиха 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи - една от най-прогресивните, образовани и иновативни личности на всички времена. Тази рубрика се посвещава на ренесансовия гений, съчетал неукротим талант с енциклопедични знания, иновативна личност, търсеща отговора на въпроса „Защо?“.
Ние считаме, че днес всяко „Защо?“ започва от образованието.
Сред приоритетите на нашата рубрика ще бъдат тенденциите в иновативното училище, справянето с образователните нужди на дигиталното поколение, както и добрите практики в обучителната сфера. 
Целта е да споделим идеи, практика и опит, за да дадем най-доброто образование на нашите деца.

От векове хората не са спирали да мигрират. Подгонени от войни, глад, мизерия, десетки и стотици хиляди тръгват да търсят по-добър живот. Те знаят, че някъде далеч има бъдеще, което със сигурност ще даде шанс на децата им.
Когато дошлите от края на света попаднат в заветната чужда страна, ги посреща поредната трудно преодолима бариера - ЕЗИКОВАТА. Звуците, произнасянето им, начина на изразяване, синтаксиса на родния език, често са несъвместими с особеностите на местното наречие. В този момент бързото научаване на езика гарантира оцеляване. 
Съвсем скоро в интернет ще бъде достъпно мобилно приложение за диагностика на говорни отклонения при деца от 4 до 10-годишна възраст, резултат от двугодишната работа по проект „Speech Pathology Tools“, финансиран по програма Еразъм +. Координатор е ПЧСУ „Леонардо да Винчи“. 
Онлайн инструментът е свободна и иновативна практика и ще може да бъде изтеглен безплатно от приложенията на Google Play и App Store както от детските и начални учители, така и от родителите и възпитателите. Предоставените ресурси ще служат за развиване и подкрепа на различни езикови умения - справяне с граматиката, синтаксиса и фонологичната система на езика, изграждане на речник и разказване. Апликацията е интерактивна, много интересна и лесна за употреба, и ще бъде достъпна на всички партньорски езици - английски, български, фламандски, сръбски, турски и словенски.
Когато децата, вече /по/научили езика, тръгнат на училище, те попадат сред връстници от съвсем различна социална и/или социокултурна среда, което е поредният шок за повечето от тях. Затова и процентът на ранно напускане на училище от младите хора, родени извън Европейския съюз, е средно два пъти по-висок от този на местните жители - 25,4% спрямо 11,5%.
Проектът „Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool - IHAVET“, финансиран по програма Еразъм +, се съсредоточава върху един от най-значимите социални проблеми, с които европейските общества трябва да се справят, а именно социалното включване на хората в неравностойно положение. В тази група, поради големия брой на засегнатите хора или поради драматичните социални последици от тяхното изключване, стои младежта с мигрантски произход.
IHAVET, в който като партньор участва и ПЧСУ „Леонардо да Винчи“, се фокусира върху образованието, което може да се разглежда като първата стъпка към общото социално включване, въпреки че образованието само по себе си не е достатъчно.
Целта е учениците с мигрантски произход да бъдат по-активно включени в образователния процес; родителите мигранти, особено тези, които идват от неблагоприятни условия и страни, да бъдат подкрепяни, за да влияят положително върху резултатите на  децата си в училище. Не на последно място трябва да се посрещнат и нуждите на организациите, които обучават такива младежи, от квалифицирани учители и обучители, които владеят смесен подход за преподаване.
Какво е ценното и общото в тези два проекта? Разбира се комуникацията. Това, което обединява хората, е нуждата да се разбират на общ език и да вървят в една посока.