6689 лв. е средната „сметка“, която всеки българин ще плати в бюджета за следващата година, за да може държавата да функционира, изчислиха икономистите от Института за пазарна икономика. Сумата е с 306 лева по-голяма отколкото за настоящата година и с внушителните 1151 лева над сметката за 2018 г. Общият държавен бюджет за 2020 г. е 47 млрд. лева.
В традиционната си касова бележка за годината анализаторите на ИПИ изчисляват колко излиза на българския данъкоплатец държавният разход перо по перо. Най-много ще дадем за пенсиите на настоящите пенсионери - 1518 лева. Следващото по размер перо е Здравеопазване - 822 лева, Образование - 769 лева, следват Социални помощи, подпомагане и грижи - 603 лева. Администрацията, която е назначена уж да ни обслужва, но май по-често ни трови нервите, ще ни струва по 351 лева.
200 лева ще дадем за вноската на България в бюджета на Европейския съюз, а 94 лева - за лихви по взетите от правителството заеми. Ще ни останат за плащане и по 3300 лева за погасяване на всички оставащи държавни кредити, които ще се изчистват следващите години.