В русенската детска градина „Снежанка“ обръщат специално внимание на толерантността и разбирателството, като това правят всеки ден, а не само в Деня на толерантността. Деца от различни етнически групи, за които българският език не е майчин, получават подкрепа от специалисти. Към тях се присъединяват и деца-асистенти от трета и четвърта група в градината. Целта е всички да обединим усиля в изграждане на доброжелателност, взаимопомощ, приобщаване, адаптация и интеграция на деца със специлни образователни потребности и деца от малцинствата, казаха от ДГ „Снежанка“.