Санкция от Пътна полиция и репатриране на автомобила му заради неправилно паркиране - тези две наказания сне от гърба си шофьор на "Тойота Корола Версо", след като втори съд прецени, че той е некоректно глобен с 50 лева. Първо Административният съд прецени, че действията на паяка не са били справедливи и законни, след това Районният съд отсече, че глобата му е написана не по закон, а по нечие усмотрение. И двете решения обаче не са окончателни.
Случаят е от 20 март, когато сутринта около 8.40 часа човекът паркирал на ул."Петрохан". 
Изобщо не става ясно кой собственик или коя администрация и по какъв начин, дали със съответен пътен знак или по друг начин, са забранили или разрешили да се паркира на тротоарната площ в тази част на улицата. Това е не малка като дължина улица, за която няма изцяло валиден разрешителен или забранителен режим за паркиране. Освен това, изобщо не става ясно дали са изпълнени другите условности на закона - дали допустимата маса на автомобила е до 2.5 тона, както и това, на тротоарното място, където е бил паркиран, има ли изобщо сгради и кои са те, че да е налице и другото законово задължение на водача - да е паркирал най-малко на два метра от тях, за да могат да преминават пешеходците. Посочвайки избирателно част от нормата, на която са се позовали наказващите органи, те са допуснали процесуални нарушения, затова санкцията трябва да се отмени. Това посочи в мотивите на решението си Районният съд и отсъди втора победа за жалващия се шофьор.
В предходния казус водачът оспори действията на паяка и твърденията на служителите му, че колата била паркирана така, че заема почти целия тротоар и било невъзможно преминаването на майки с колички. Отделно препречвал и достъпа до стълбище към магазини и търговски обекти. Съдът обаче бе категоричен, че посочените нарушения са голословни, като подкрепи становището си с обилни доказателства и реши, че паякът е вдигнал тойотата неправомерно.