Петокласниците и шестокласниците в основно училище "Иван Вазов" изучават нов учебен предмет - "Устойчиво развитие в демократично общество" в часовете за разширена подготовка. Така учебното съдържание на въведения нов предмет съдейства за изграждане на физически и морално здрави личности с ярко изградено гражданско съзнание. Училището има разработени иновативни продукти, които представи пред ученици и учители от бургаското основно училище "Васил Априлов". Те гостуваха през изминалите три дни, като наблюдаваха три урока. Обмяната на иновативни образователни процеси спомага за изграждане на училище, в което учениците могат да подобрят образователните си резултати, мотивацията си за учене и активно да се включват в училищния живот, посочват от русенското училище.