Изложба по повод 150 години от рождението на видния търговец, индустриалец и банкер Атанас Буров и 120 години от излизането на сп. „Икономически преглед“, печатен орган на Русенската търговско-индустриална камара, е подредена в библиотека „Любен Каравелов“. Представени са книги и статии на русенски изследователи за делото на Атанас Буров и неговия принос за развитие на професионалното образование в Русе, за индустриалните предприятия и финансовите институции в Русе в края на ХIХ и началото на ХХ век. Може да се види Протокол 6 от 30 април 1920 г., когато Атанас Буров е избран за председател на камарата. Включените в изложбата отчети за дейността на Русенската търговско-индустриална камара и протоколи от нейните редовни сесии представят широката и разностранна дейност, която разгръща Атанас Буров на този пост, който заема 18 години.
Специално внимание е отделено на професионалното образование в Русе. Включени са материали за Средното механо-електротехническо училище и Допълнителното занаятчийско училище, публикувани на страниците на сп. „Икономически преглед“, чийто първи брой излиза на 20 ноември 1899 г. Изданието публикува отчети и информация за дейността на камарата, стопански и търговски новини, статии по важни икономически въпроси. С прекъсване излиза до 1941 г. В изложбата са показани неговият първи брой от 1899 г. и различни годишнини на изданието от 20-те и 30-те години на ХХ век, както и списание „Търговски новини“ от 1896 г. и „Търговско-промишлен вестник“ от 1907 г., също издания на Търговско-индустриалната камара в Русе.