Визията на Невена Ненова за Училището по изкуствата в Русе и нейното разбиране за сътрудничество с артисти от различни културни институти, която бе представена по време на конкурса за директорското място в Националното училище по изкуствата, предизвика възмущение у музиканти, балерини и художници, които работят с училището. Ненова бе кандидат за директорския пост, за който бе обявен конкурсът, след като изтече четиригодишният мандат, спечелен през 2015 година от Мария Дуканова.
Приблизително по едно и също време Министерството на културата проведе конкурси за всички средни училища в страната, които са на негово подчинение - музикални, по изкуствата, художествени. Вече стана традиция видеоматериалите от събеседванията с кандидатите да се публикуват на сайта на министерството, като обичайно те предизвикват огромен интерес. Гледат ги внимателно и често по няколко пъти както преподавателите, учениците и родителите в съответното училище, така и множество колеги и артисти от други градове, тъй като всички се интересуват от това кой се заема с подготовката на бъдещите музиканти, актьори, художници, танцьори. 
Точно това - че непремерени мнения на Невена Ненова по адрес на личности, съсловия и обстоятелства са широко достъпни в интернет и могат да създадат съвършено невярна представа за русенското училище и за хората, които правят изкуство и обучават на това учениците, предизвика възмущението. 
Смаяни от някои изказвания по техен адрес, 
първи реагираха водещи музиканти от оркестъра на Русенската опера
Буквално на следващия ден, след като видеото от събеседването се появи в Ютюб, те изпратиха отворено писмо до министър Банов, като копие получи и вестник "Утро". Поводът за писмото беше отговорът на Ненова на въпрос от комисията как възнамерява да преодолее проблема с намаляващия брой ученици по определени инструменти. Тя посочи дословно: "Колегите, които преподават духови инструменти, са оркестранти в оркестъра на Държавната опера и при нас идват като лектори, на граждански договор, идват, извинявам се много, да допълват заплащането си в Държавната опера. Докато не дойде човек - мотивиран човек, който да знае какво прави, а да идва да си запълва свободното време и да си вдига заплатата...". 
"Ние, долуподписаните преподаватели от училището, остро протестираме срещу лъжите и обидните твърдения на допуснатия кандидат за длъжността директор г-жа Невена Ненова по отношение на нашата дейност в училището...  Информираме ви, че всички ние работим като солист-оркестранти в Държавна опера-Русе и като учители в НУИ-Русе по втори трудов договор, а не по граждански договор. Бихме искали да изразим категоричното си несъгласие и възмущение от нейното твърдение, повторено два пъти пред комисията, че работим в училището само за да "допълваме доходите си" и да "запълваме свободното си време", което би означавало, че не изпълняваме качествено задълженията си на педагогически специалисти и че нямаме достатъчна мотивация да осъществяваме обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти. 
По този начин се подлагат на съмнение нашите професионални качества и като педагози, и като солист-оркестранти 
в Симфоничния оркестър на Държавна опера-Русе... 
С огромно желание и чувство на отговорност се отнасяме към професионалната подготовка на бъдещите творци на България, още повече че самите ние в по-голямата си част сме негови възпитаници. 
Смятаме, че е недопустимо кандидат за директор да подлага на съмнение професионалната ни компетентност и да изразява квалификации и твърдения, за които не разполага с факти. Уверяваме ви, че г-жа Ненова не е запозната със статута ни в училището, нито има преки наблюдения върху работата ни. 
Считаме, че подобни клевети и лъжи уронват престижа на НУИ "Проф.Веселин Стоянов" в Русе, поставят под съмнение нашия авторитет и авторитета на Симфоничния оркестър на Държавна опера-Русе и създават напрежение между преподавателите в училището". 
Под това писмо стоят подписите на известни, харизматични и уважавани музиканти - Здравко Саралиев, солист оркестрант, преподавател по кларинет, Димитър Димитров, солист оркестрант, преподавател по тромпет, Пламена Величкова, солист оркестрант, преподавател по виолончело, Илия Игрибозов, оркестрант, преподавател по контрабас, Надежда Андреева, солист оркестрант, преподавател по флейта, Елица Баджакова-Младенова, помощник-водач виола, преподавател по виола. 
Часове по-късно последва възмутено писмо на художниците
които преподават в НУИ, което гласи:
"Заявяваме, че сме неприятно изненадани от изнесените недостоверни и некореспондиращи с действитеността факти от г-жа Ненова, касаещи материалната база в училището. Считаме, че по време на изслушването й пред комисията тя направи опит да формира погрешна представа за условията, при които се провежда учебният процес по специалностите "Изящни изкуства" и "Рекламна графика" в нашето училище. 
Според г-жа Ненова ателиетата за изящни изкуства в сградата на ул."Сливница" представляват едно "мрачно място, в което децата се чувстват като в килии", а тя би искала това да е "едно светло място". Самата г-жа Ненова заявява, че преди няколко месеца е завела детето си в ателиетата на организирания Ден на отворените врати и е учудващо, че не е забелязала промените в сградата, съобразени с изискванията на специфичния учебен процес". 
По-нататък художниците изброяват основния ремонт на покрива, топлоизолацията на сградата, подмяната на отоплителната система и на подовите настилки в ателиетата, освежаването на помещенията, подмяната на осветлението, както и ежегодното обновяване на материалната база - стативи, гипсови модели, геометрични предмети. Гриша Кубратов, Пейно Пейнов, Виргиния Пенчева, Златка Стойкова, Мая Кубратова и  Живко Лазаров - все имена на автори, известни и ценени в национален мащаб и далеч зад пределите на България, накрая заявяват: "Категорично 
не сме съгласни с твърдението на г-жа Ненова, че сградата е мрачно и неприветливо място 
за провеждане на учебен процес. Считаме, че подобни изявления уронват авторитета на НУИ "Проф.Веселин Стоянов" и настояваме писмото ни да бъде публикувано като опровержение на твърденията й в записа". 
По същото време възражение изпрати и преподавателката по класически танц и ръководител на специалността "Класически танц" в НУИ д-р Деница Анчева. Тя е възмутена от твърденията на Ненова за "капсулирането" и "самоизолацията" на училището, за липсата на сътрудничество между НУИ и културните институции в града. Анчева разказва за многобройните участия на учениците от балетните класове в спектакли на операта и драматичния театър, в изяви в Историческия музей и в културни събития от градски мащаб. Тя изброява повече от дузина танцови представления, показвани и извън Русе, с участието на ученици от НУИ, в които те си партнират освен с русенските културни институти, също и с ученици от други училища и танцови формации. 
"Категорично се разграничавам от твърдението на г-жа Ненова и 
приемам изказването й като омаловажаване и дискредитиране 
както на моя дългогодишен труд и творчески постижения, така и този на колегите ми и най-вече на учениците от балетните класове. Винаги съм подхождала професионално и отговорно към работата си с ясната визия, че съвместната работа на учениците с културните институции в Русе е изключително полезна, градивна и развиваща ги в професионална посока", заключава на финала на писмото си д-р Деница Анчева. 
Своето възмущение от нападките на Ненова изрази устно и Вили Икономов, преподавател по джаз и поп пеене.  
Всички възражения визират конкретни моменти от презентацията на Невена Ненова по време на събеседването с нея в Министерството на културата и са заредени с искрено възмущение от унизителното според авторите им пренебрегване на труда на артистите-преподаватели и от непознаването на фактите или умишлената им подмяна. От вчера взе да пропълзява слух, че, видите ли, някой бил инспирирал написването на писмата. Всъщност, затова и си позволих да приведа по-голямата част от тях - за да се види, че възмущението е искрено, а аргументите - красноречиви. 
Тъкмо сътрудничеството с културните институти беше една от основните точки в представянето на Ненова на събеседването. Тя посочва: "За мен е притеснителна липсата на сътрудничество с различни институции и на първо място Държавната опера и Бигбенда". Според нея трябва да се създаде практикантска програма за ученици за двата оркестъра, а освен това с театъра трябвало да се помисли по въпроса за "поле за изява" на актьорските паралелки, които "имат глад да се покажат на сцена". 
Продължавайки хода на мислите си, кандидатката споделя с комисията, че Радио Русе и Телевизионният център "с радост биха протегнали ръка за съвместни проекти" и веднага след това внезапно включва в тези възможности и Българо-румънския институт за медиация, където 
учениците от НУИ можели да се занимават с арттерапия и кулинаротерапия... 
Потърсихме Невена Ненова да коментира гнева, предизвикан от нейните реплики. Тя не намира нищо неприемливо в това, което е заявила. Помолена да разтълкува твърдението, че музикантите се занимават с учениците в НУИ "в свободното си време", тя обясни: "Искам да кажа, че преподавателят трябва да бъде назначен в училището и да преподава само там - ако един човек работи само при нас, тогава той ще бъде мотивиран да търси и привлича повече ученици".
Тоест, преподавателите да не свирят в оркестъра? 
Не, защо, ако им харесва, нека да си свирят... - бе отговорът на Ненова. И даде пример: "Когато преди години един преподавател по тромпет - не знам дали е свирил - работеше като щатен преподавател в училище, той беше ангажиран с щатен брой часове и е мотивиран. А аз искам да идват по-качествени деца...". 
Честно казано, тук ми се прииска да спуснем завесата, за да спестим на инак симпатичната млада жена отчаяното лутане в гъстия лес от терминология, казуистика и словесна еквилибристика в търсене на спасителен изход от кашата, с лекота забъркана от самата нея в министерството. Да й спестим люшкането между "да има повече сътрудничество с операта" и "музикантите да преподават само при нас".
Последният опит да изгазим от блатото беше въпросът на "Утро": "Иска ли ви се да се извините на хората, които очевидно несправедливо и неоснователно огорчихте?".
Отговорът беше изразителен: "Всеки човек има собствени преценки и собствен план за развитие. Не смятам да се извинявам, а да обясня, че когато посочваш даден проблем, е хубаво да се върви към неговото разрешаване. Съжалявам, че така са го разбрали. Друго съм имала предвид".