Русенският университет ще бъде първото висше учебно заведение в страната със собствен технопарк, обяви ректорът чл.-кор.проф.Христо Белоев по време на тържественото честване на 74-ата годишнина на университета.
Технопаркът ще бъде субсидиран с 3 милиона лева и ще се намира между новия корпус и Европейското училище и ще даде завършеност на университетския комплекс по "Студентска". Сградата ще бъде двуетажна. Очакванията са обществената поръчка за изграждането й да бъде обявена до февруари, строителството да започне през април, а откриването да е до края на следващата учебна година.
"Това е една идея, която ние преди една година лансирахме. В края на миналата година получихме целева субсидия от 1 млн.лв. като първи транш, остават още 2 млн. лв. В момента сме на фаза готови идейни проекти и можем да минем към проектиране. В него ще се намират 7-8 големи многофункционални лаборатории, които ще обединяват екипи от различните факултети, с което учебно-изследователската работа ще премине на едно, още по-високо ниво", обясни проф.Белоев.
"Последната институционална акредитация е с оценка 9,44, което е много и доказахме, че университетът преподава и обучава студентите си на много високо ниво. На следващо място - научноизследователската работа, публикации на нашите колеги в световни база данни списания. Материалната база на университета непрекъснато се развива. Много лаборатории са направени с подкрепата на световни и европейски водещи фирми. Международната дейност също не е за подценяване. Университетът има много контакти, много партньори, определено в дунавското пространство ние се заявихме много силно и присъстваме, тъй като с филиалите си във Видин, Разград и Силистра ние определено покриваме Северна България. С БРИЕ - Българо-румънския интеруниверситетски Европа център ние покриваме и Румъния в трансграничния регион с много силно присъствие и много проекти. С участието си като единствения университет в Дунавската конференция на ректори и Вишеградската асоциация на университети, където сме сред учредителите, ние не само участваме в тях, но и сме много активни с дейности, които и предлагаме, и извършваме. Така че комплексно определено можем да кажем, че изпитваме чувство на гордост. Радваме се, че заемаме такива силни позиции и занапред в годините ние ще ги развиваме и утвърждаваме", каза още ректорът на РУ.
Сред гостите на тържеството бяха новоизбраният кмет Пенчо Милков и зам.областният управител Свилен Иванов - и двамата възпитаници на университета - които подчертаха значението на висшето училище за Русе и региона и заявиха готовност да работят в тясно сътрудничество с него.