Над два пъти по-малко приходи и загуба от 1,835 млн. лева отчита "Арена Русе" за 2018 г. Това става ясно от инфографиката за компанията в информационната система АПИС. Финансовият отчет за миналата година на дружеството собственик на спортната зала все още не е публично достъпен, така че не е ясно каква част от тази загуба идва от нерентабилна дейност и каква част е чисто счетоводната вследствие на амортизационни отчисления.

Намалението на постъпленията обаче изглежда много сериозно - с цели 57%, т.е. над два пъти. И това при положение, че през 2018 г. залата бе домакин на множество събития, между които и световно първенство по волейбол. А при смяната на собствеността старият директорски борд не бе освободен от отговорност „с оглед финансовите резултати на дружеството“.
„Арена Русе“ вече е официално под управление на държавното предприятие „Национална спортна база“, след като правителството реши да откупи частния дял в дружеството на братя Бобокови за 20 милиона лева. Така че как ще се запълва дупката между приходи и разходи вече не е техен проблем, а на държавната компания. А вероятно и на община Русе, която продължава да е акционер с 49% от капитала. Неин представител в променения през юни управителен съвет продължава да е шефът на антикризисната дирекция Спасимир Димитров.