След две тримесечия на загуба "Параходство БРП" излиза на печалба в края на септември, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Плюсът се дължи почти изцяло на получените от началото на годината дивиденти от други дружества, в които БРП държи част от капитала. Те са в размер на 615 хил. лева, а нетният финансов резултат възлиза на 618 хил. лева. За същия период на миналата година печалбата възлизаше на 188 хил. лева, така че налице е значително подобрение.
Нетните приходи от продажби обаче продължават да намаляват. Реализираните за деветмесечието са с около 220 хил. лева по-малко в сравнение с миналогодишните, като падат с 2,6 на сто до 8,52 млн. лева. Този процес върви вече няколко години. През миналата 2018-а превозените товари намаляха с близо 100 хил. тона, а изработените тонкилометри - със 172 хил. Увеличение на приходите се отчете само от второстепенните направления като Фериботна дейност, отдаване на плавателни съдове под наем и реморкаж.
В последните години БРП се държи над вода и  заради извънредните приходи от продажби на материални активи, акции в дъщерни компании и постъпления от дивиденти. Продадени бяха 43% от "Маяк КМ" и 39% от "Порт Пристис", корабите "Васил Левски", "Мадара", танкер баржа - "БРП ТЕ-1, Никола Вапцаров". През април тази година бе продаден и моторен кораб "Никола Вапцаров".