Хале 3 не е трябвало въобще да бъде въвеждано в експлоатация. Техническото задание, което е дадено на проектанта, не отговаря на никакви изисквания, а всъщност работи. Това е толкова груба грешка, че чак не мога да я коментирам. Проектът на проектанта е напълно формален и нямам представа как е одобрен.
Това заяви в съдебна зала едно от вещите лица, което бе изслушано по делото за „Монтюпе“, по което РИОСВ още през 2016 година спря две от линиите за леене на алуминий.
Според експерта заложените параметри в самото производствено хале противоречат на естествените процеси. Според другия експерт пък хале 3 въобще няма акт 16 за аспирационната система.
Иначе двете вещи лица стигнаха до едни и същи заключения - че в завода има неорганизирани емисии, които са недопустими, че миризмите от производствените процеси не се улавят напълно, че са необходими допълнителни всмукателни инсталации и реконструкция на съоръженията с цел обхващане на всички газове.
При готовите леярски сърца няма пречиствателни съоръжения и така една част от производствения процес остава необхваната. Транспортирането и складирането на продукцията е съпроводено от изпарения, задимяване, повишаване на температурата и влажността, които също се явяват неорганизирани емисии, даде пример експертът. 
Вещите лица неколкократно заявиха, че по време на посещението им в „Монтюпе“ заводът не е работил, вратите му са били отворени, въздухът е бил чист и дори се е усещало течение. Затова, макар да са били подготвени да извършат замервания, не са успели.
РЗИ например мерят емисиите, които се усещат на височината на човешкия ръст и изследват как се отразяват на здравето на персонала. Но при подобни производства се генерират различни вещества, някои от които отиват нагоре, а други остават ниско на пода. Не успях обаче да ги засека заради спрялото производство, посочи експертът.
Все пак имало данни, че разликата в концентрацията достига до 20 пъти. Затова понякога от завода се принуждавали да проветряват по неправомерни начини, което водело до залпови изпускания на миризми, които се усещат силно за определен период, но не могат да се замерят.
Всъщност детайлно коментираната и описана картина дава отражение на дейността на халето преди 3 години. Към момента затлачилото се дело тръгна в нова посока - РИОСВ и „Монтюпе“ са на път да си стиснат ръцете, след като заводът вече усилено работи по модернизиране на пречиствателните си съоръжения и внедряването на инсталация, която да улавя всички емисии. Крайният етап на процеса по пречистване ще се извършва от т.нар. биофилтри. Това са двуметрови кори, в които по естествен път се развиват микроорганизми и които в момента работят 50%. Затова двете страни в процеса поискаха делото да бъде спряно.
Към февруари или март предвиждаме обща среща, след която да сключим споразумение с РИОСВ, което пък да внесем пред Административния съд за одобрение, посочи адвокатът на „Монтюпе“. От екоинспекцията потвърдиха, че са готови, ако дружеството изпълни обещанията и заложените в 17 папки мерки, да си стиснат ръцете.
Затова съдът реши да спре делото. По всяко време може да се поиска неговото възобновяване, но ако до 6 месеца такава инициатива няма, то заповедта за спиране на каруселите, която заводът обжалва, ще влезе в сила.