Система за видеонаблюдение и контрол трябва да заработи до 15 декември в "Топлофикация Русе" ЕАД, за да може РИОСВ да наблюдава в реално време всички точки по пътя на горивата. Това изискване предвижда прието изменение в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Ако задължението не бъде изпълнено, санкцията е от 15 000 до 50 000 лева. 

Промените касаят оператори с топлинна мощност над 20 мегавата като в Русенско това се отнася единствено до ТЕЦ-а. 
Дружеството използва твърди горива и биомаса, одобрени с комплексно разрешително. Целта е в реално време да има информация за вида на подаваното гориво, съобщават от екоинспекцията.
ТЕЦ-Русе бе едно от трите дружества, което бе проверявано от специална междуведомствена комисия, във връзка с честите оплаквания за неприятни миризми и замърсен въздух. Изводът беше, че няма открити нарушения.