- Г-н Желев, "Топлофикация Русе" вече заяви готовност за пускане на парното от 30 октомври, остава ли в сила това решение?
- Да, няма промяна - поради очакваното трайно застудяване планираме от утре /днес, 30 октомври - б.р./ да стартираме поетапно включване на отоплението. Надяваме се предстоящият отоплителен сезон да бъде успешен за нас.
- Какво трябва да направят абонатите?
- Препоръчително е да отворят вентилите на радиаторите си, за да може инсталациите да се обезвъздушат и да функционират нормално.
- Обявихте, че възнамерявате да направите преустройство на Блок №4 и той да работи на природен газ, валидна ли е тази идея?
- Да, точно така. Планираме 4-ти блок да премине изцяло на природен газ като основно гориво. 
- Защо решихте да използвате природния газ като алтернативно гориво?
- Необходимо е енергийният ни микс да се разнообрази. Основното ни гориво е много скъпо и отделно с нарастващите цени на въглеродните емисии, работата ни става по-трудна. Освен това за нас е важно да работим в унисон с европейското законодателство, чиито цели са свързани с подобряване на екологията на предприятията, произвеждащи електрическа енергия от въглища.
- Напоследък и в Русе, и в страната се говори за използването на отпадъци като гориво от топлофикациите, как стои въпросът тук?
- Наскоро обявихме, че за момента се отказваме от плана за оползотворяване на РДФ. Желанието ни е в съоръженията да можем да изгаряме само биомаса. Това по принцип е най-екологичното гориво, което е подходящо за използване в централи като нашата. То има нулеви вредни емисии и се очаква чрез внедряването му значително да подобрим екологията на дружеството.
- Имате ли други планове за реконструкции?
- Подали сме инвестиционни намерения за изграждането на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ "Русе-Изток“, както и изграждане на инсталация за очистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора, извеждайки изходящите газове през комин №1.