"В търсене на съвършената пчела" е темата на информационна среща семинар, който Териториалният офис на Служба Съвети в земеделието ще проведе утре от 12:30 часа в зала "Свети Георги" на Областна управа Русе. Основният лектор е проф.д.б.н. Евгения Иванова от Пловдивски университет "П.Хилендарски", която ще изясни какви са загубите на пчелни семейства за периода 2017-2019 г. и причините за тях, както и основните заплахи за генетичното богатство и биологичното разнообразие на медоносните пчели в световен мащаб. 
Есперти от Службата за съвети в земеделието ще разяснят възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства, а кредитни специалисти ще предложат начини за кредитиране на стопаните.
Информационната среща-семинар ще завърши с демонстрация в пчелина на Самуил Пачеджиев в Русе.