За първи броят на банкнотите в обращение с номинал 50 лв. надвишава този на 20-левовите банкноти, съобщи БНБ. В края на третото тримесечие на 2019 г. петдесетачките са 143.9 млн. броя, което им отрежда и най-големия дял (29.68%). С най-малък дял (4.00%) е броят на банкнотите от 2 лв.
За едногодишен период банкнотите в обращение се увеличиха с 25.4  млн. (5.53%) по брой и с 1613.6 млн. лв. (9.94%) по стойност. В края на септември 2019 г. парите в обращение достигат 18.306 млрд. лв.
С най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лв. - с 33.55% на годишна база, което представлява увеличение с 14.9 млн. броя.
За периода юли - септември 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 527 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. те са с 297 броя повече.
Най-често се фалшифицират банкнотите от 20 лв., следвани от 50 и 10 лв.