Българска банка за развитие (ББР) е постигнала споразумение с основните кредитори на "Спарки"-Русе и "Спарки Елтос"-Ловеч за преструктуриране на задълженията на двете свързани дружества. Едновременно с това държавната кредитна институция води преговори с потенциални инвеститори. Освен това тя "разглежда и възможността" да отпусне оборотно финансиране на "Спарки" за обезпечаване на неотложните поръчки на дружеството и осигуряване на производствения цикъл.
Това се казва в официално съобщение на Българската банка за развитие, адресирано "До всички заинтересовани страни". Доста странното обявление, подписано от изпълнителния директор Румен Димитров, завършва с още по-странен апел към всички кредитори (основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) да проявят повече търпение и отстъпчивост. Банката ги призовава да се въздържат от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение. 
ББР съобщава, че преговорите с потенциални инвеститори са в напреднала фаза и очаква те да доведат до положителен резултат за всички заинтересовани лица до края на годината. Преди месец се появи информация, че интерес към фирмите от групата "Спарки" има смятаният за най-богат българин в САЩ Фил Филипов, чийто бизнес е точно съживяване на закъсали предприятия. Конкретна оферта обаче очевидно още няма, тъй като публични компании като "Спарки" и "Спарки Елтос" са длъжни да оповестят подобна информация, а те не са го направили.
Българска банка за развитие стана основен кредитор на "Спарки" преди 3 години, когато изкупи с договор за цесия заема към Банка ДСК за 13,75 млн. лева. Според последния финансов отчет на русенското дружество задълженията към банки и нефинансови институции вече надхвърлят 19 млн. лева, а доставчици и клиенти имат да получават още над 6,6 млн. лева. Още по-зле е другото предприятие от групата - "Спарки Елтос".