Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се увеличава от 560 лв. на 610 лева, предвижда бюджетът на държавното обществено осигуряване, приет от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, разкрива в. „Труд“.

Увеличава се и минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители – от 400 лева на 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени остава 3000 лева.

За 2020 година не са договорени минимални осигурителни доходи. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто, средното увеличение на минималния осигурителен доход през 2020 година е около 5,4 на сто.