Особен залог върху търговското предприятие "Захар-Био", обезпечаващ задължение в размер на 5,73 млн. евро към "Литекс Комерс", е заличен от Агенцията по вписванията. Както става ясно от документите в Търговския регистър, той бил вписан на 17 януари 2014 г. и 5-годишният срок да бъде подновен е изтекъл, поради което следва да бъде отписан. Решението е отразено в Търговския регистър на 21 октомври.
"Захар-Био" е в несъстоятелност от 20 май тази година и предстои разпродажба на останалите му активи, за да удовлетворяване на кредиторите му. Сред тях най-големият е бившият собственик "Литекс Комерс", който има да взема близо 4 млн. лева плюс още 653 хил. лева лихви. Другият по-сериозен кредитор е "Запал 2010" ЕООД - Бургас със вземане от 617 хил. лева. Други 11 хил. лева се дължат на "Бългериън Шугър Къмпани".
Както "Утро" писа, ликвидацията на неработещото от близо 10 години предприятие е драма най-вече за живеещите в бившите му ведомствени блокчета около 50 семейства, чиито жилища сега трябва да се разпродават на търг. Синдикът Георги Чолаков им даде възможност да ги закупят, в противен случай имотите ще бъдат разпродадени на търг. Ако за тях се явят кандидати, разбира се.