Единствено земеделските производители ще се осигуряват през 2020 г. върху с над 50% по-високи минимални суми, отколкото през настоящата 2019 г. Това гласят едни от основните промени в осигуряването, заложени в проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 година.
Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделци и тютюнопроизводители скача от 400 лева на 610 лева, изравнявайки се с минималната работна заплата. Още през миналата година, когато се заговори за подобни промени, земеделските стопани възразиха и изтъкнаха, че няма да успеят да плащат след увеличението.
Осигуровките са съществено перо в разходите на най-дребните земеделски производители, отглеждащи няколко животни или половин декар домати или ягоди. А тези осигуровки се покачиха от 300 лева през 2017 г. на 350 през миналата до 400 лева минимум през тази година. Най-вече по тази причина за последните две години броят на регистрираните земеделски производители в Русенско е намалял с 300 от 2656 на 2360 или с 11 на сто. Новото увеличение до 610 лева със сигурност ще катализира този процес. Живеещите по селата дребни стопани лесно се отказват от полагащите им се субсидии, за си спестят осигуровки. Някои от тях вече произвеждат само за собствена консумация, други вероятно се вливат в сивата икономика, за да оцеляват.