Дружеството "Общински транспорт Русе" пусна дългоочакваната обществена поръчка за доставката на 15 тролея и 20 електрически автобуса, с които да се обнови градският транспорт и да се реши многогодишният проблем с качеството на обществените превози. 

За покупката на новите превозни средства са предвидени 43 548 000 лева, като търгът е разделен на две обособени позиции. За електробусите ще бъдат похарчени 26,4 млн. лв., а за тролеите - 17,1 млн. лв. Както е известно, за зелените превозни средства общината получи парите по проект на оперативна програма „Околна среда“, който се изпълнява в партньорство с „Общински транспорт“. 
От техническата спецификация на поръчката става ясно, че електробусите ще са 10-метрови, като в тях ще има 65 места, от които 20 седящи. Тролеите ще са дълги по 12 м и ще са със 70 места, от които 25 седящи. Превозните средства ще са с ниски подове и ще са достъпни за хора с увреждания. Най-сетне ще бъде удовлетворено и едно от исканията на пътуващите с градския транспорт за климатици в превозните средства. За обслужването на новите превозни средства ще се монтират и 24 станции за зареждане, от които 20 са за бавно зареждане, а четири за бързо, като доставката и монтажът им също са част от дейностите по обществената поръчка. По проекта ще бъдат изградени и системи за видеонаблюдение и за информация на пътниците в реално време. 
А иначе от фирмите, които ще подадат документи за участие в поръчката, се изисква да предложат гаранционни срокове, които за тролейбусите са от 2 до 3 години, а за автобусите и зарядните станции изискването е да са минимум две години и максимум четири. Оферти ще се приемат до 15 ноември, а на 18 ноември специална комисия ще ги отвори и разгледа, като при оценката и за двете позиции цената ще има само 40% тежест. Другите показатели са свързани с гаранционните условия и енергийните разходи. С изпълнението на проекта се планира намаляване на фините прахови частици с източник от транспорта от 1.62 на 0.95 тона на година.