Броят на сделките с имоти в Русенско бележи нов спад през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година, показват данните на Агенцията по вписванията. Регистрираните за периода юли-септември покупко-продажби и прехвърляния са 1391, което е с 4,92% по-малко, отколкото през същия период на 2018 г., която също беше доста слаба. Всъщност такава е тенденцията за последните години - все по-малко сделки, и то предимно прехвърляния на собственост между роднини, без реална смяна на пари. 
2018-а завърши с общо с 5235 сделки - със стотина по-малко, отколкото през предходната година, и още по-малко, отколкото през 2016 г. Може да се каже, че генералната тенденция е за намаление на търговията с имоти, резултат и от намаляване на населението в региона.
Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, Агенията по вписванията не дава и разбивка по различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми, дарения и т.н. За реални сделки може да се смятат тези, при които е използвана ипотека, т.е. се ползват пари на банките. Тези ипотеки все повече намаляват и през третото тримесечие на 2019-а са регистрирани едва 215, при 362 за предходната 2018 г. А от тях огромната част са рефинансирания на съществуващи вече кредити, тъй като броят на заличените през същия период ипотеки е по-голям от новоучредените - 240. Очевидно е, че въпреки ниските лихви и примамливи оферти на банките русенци предпочитат да изчистват старите си заеми, вместо да сключват нови.
Само в 10 града в страната са сключени повече от 1000 сделки с имоти в периода от 1 юли до 30 септември. В едва три от тях обаче се наблюдава повишение на покупко-продажбите на имоти спрямо година по-рано. Това са София, Стара Загора и Бургас.