И тази година Съюзът на Дунавските овощари ще участва в изложението "Индагра", което ще се проведе в периода 30 октомври - 3 ноември 2019 г. в румънската столица Букурещ. Сдружението ще има собствен щанд в палата B2, щанд номер 49 Е. За всички членове, които ще посетят форума, ще има и подсигурен транспорт на 2 ноември. Те имат възможност да се включат и като изложители.          
Според съюза излизането на международни пазари и прилагането на навременни мерки за ефективното популяризиране на произвежданата продукция е един от начините да се преодолеят трудностите в сектора.  Румънският пазар е особено важен за овощарите от придунавския регион, които често намират там по-добри оферти за продукцията си, отколкото в България. С поредното си официално присъствие на изложението те се надяват да спечелят нови клиенти и да дадат категоричен знак за конкурентоспособността на нашите производители.