Кристален приз и книга-албум "Хроника на родолюбието" със снимки от важните моменти в живота на Русенския университет и Канев център от 2012 досега подари академичната общност на Игнат Канев, който вчера гостува във висшето училище.
На срещата беше представена и книгата-биография на Игнат Канев "Живот във възход", която е продължение на изданието от октомври 2016 за 90-годишнината му. Тя е обогатена с над 100 страници, като са включени и спомени на сподвижници на Канев, представители на властта, приятели, служители.
Не мога да опиша чувствата си, но ако сега се разплача, ще плача цяла нощ. Това, което започна през 2012 година, няма да спре днес, сподели с просълзени очи Канев и благодари за уважението.