15 ноември е крайният срок, в който се приемат заявления за участие в програмата за кандидати за учители на фондацията за професионално и лидерско развитие "Заедно в час". Организацията набира мотивирани хора от Русенска област, тъй като от следващата година разширява обхвата си и ще работи за качествено образование за всяко дете в област Русе. Няма изискване за предишен учителски опит или учителска правоспособност - те ще се придобиват в рамките на програмата. Задължително изискване е образование с минимум бакалавърска степен, придобита до 1 септември 2020 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за период от две години. Желаещите да се включат в програмата могат да подадат своята кандидатура на сайта на организацията. 
Работата на организацията в Русенска област ще зависи от желанието на училищата за партньорство, наличните позиции в тях и профила на участниците в програмата. "Заедно в час" работи с училища, в които учениците показват по-ниски резултати, но чиито екипи вярват в потенциала на всяко дете и работят усилено, за да му помогнат да го развие.