На 18 октомври 2019 г./петък/, от 09:30 ч. в конферентната зала на хотел ВЕГА гр. Русе, ул. Александровска №48, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС, организира информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.
Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.
Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/. 
  • Швейцарски принос - 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.
  • Национално съфинансиране - 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.
Реализирането на проекта ще доведе до:
  • Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в 100 български общини. 
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
  • Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.