С близо 30% е намалено времето за изчакване и обслужване на клиентите в офиса на НАП в Русе, похвалиха се от регионалния офис на приходната агенция. От началото на годината са посрещнати 71 061 посетители, за които средното време за предоставяне на различните услуги е било 11 мин и  53 сек. За деветмесечието на 2018 г. всеки посетил НАП-Русе е губил средно 15 мин и 11 сек. 
Данните от електронната система за управление на клиентския поток показват, че традиционно най-много граждани са пожелали да изяснят своя здравно осигурителен статус - 16 116, за което са им трябвали средно 12,12 мин. Другата най-търсена услуга е била подаване на искания и получаване на различни удостоверения - 9175 броя, което сега е ставало за средно време от 13,54 мин при 17, 51 мин за аналогичния период на миналата година.
Значителното съкращаване на времето за предоставяне на гражданите на услугите на НАП от русенските служители се дължи на системното подобряване на модела "всичко на едно гише" чрез унифициране на дейностите на работните места в салоните за обслужване на клиенти. 
Гражданите все повече се възползват от бързото и лесно разплащане на данъчните и осигурителните си задължения чрез ПОС терминалите в офиса на НАП в Русе. Със 127% са повече извършените транзакции, като за изминалите 9 месеца те са били предпочетени от 1492 клиенти, спрямо 657 за същото време на 2018 г.
Въпреки хакерската атака срещу НАП, сe запазват предпочитанията на живеещите в региона да получат ПИК - персонален идентификационен код, с който да използват 114 електронни услуги на приходната агенция. В офиса в Русе от началото на годината са издадени 5677 сертификата - с 15% повече от същия период на 2018 г. Така вече 36 393 жители на Русенска област разполагат с ПИК. За допълнителна сигурност е препоръчително клиентите да сменят паролата на ПИК-а и електронната си поща за връзка с НАП.